Mới đây, 9 doanh nghiệp mã chứng khoán HCM, IMP, CHP, ADP, ABC, HAS, SBS, THB,… đã có thông báo về thời gian chốt lịch nhận quyền cổ tức bằng tiền.

Doanh nghiệp trả cổ tức

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM):

 • – Ngày đăng kí cuối cùng: 10/7/2020
 • – Tiền tỉ lệ: 7%
 • – Thời gian thanh toán: 31/7/2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (IMP):

 • – Ngày đăng kí cuối cùng: 15/7/2020
 • – Tiền tỉ lệ: 10%
 • – Thời gian thanh toán: 31/7/2020 (Đồng thời chốt danh sách cổ đông)

Công ty Cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng (CHP):

 • – Ngày đăng kí cuối cùng: 6/7/2020
 • – Tiền tỉ lệ: 16.4%
 • – Thời gian thanh toán: 17/7/2020

Công ty Cổ phần Sơn Á Đông (ADP):

 • – Ngày đăng kí cuối cùng: 9/7/2020
 • – Tiền tỉ lệ: 10%
 • – Thời gian thanh toán: 24/7/2020

Công ty Cổ phần Truyền thông VMG (ABC):

 • – Ngày đăng ký cuối cùng: 9/7/2020
 • – Tiền tỉ lệ: 10%
 • – Thời gian thanh toán: 12/8/2020

Công ty Cổ phần Hacisco (HAS):

 • – Ngày đăng ký cuối cùng: 15/7/2020
 • – Tiền tỉ lệ: 6%
 • – Thời gian thanh toán: 27/7/2020

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (SGS):

 • – Ngày đăng ký cuối cùng: 8/7/2020
 • – Tiền tỉ lệ: 15%
 • – Thời gian thanh toán: 20/7/2020

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Thanh Hoá (THB):

 • – Ngày đăng ký cuối cùng: 10/7/2020
 • – Tiền tỉ lệ: 7%
 • – Thời gian thanh toán: 29/7/2020

Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh (BNW):

 • – Ngày đăng ký cuối cùng: 6/7/2020
 • – Trả cổ tức bằng tiền tỉ lệ: 1%
 • – Thời gian thanh toán: 16/7/2020