Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã quyết định duy trì mục tiêu lãi suất của quỹ ở mức 5% – 5,25%, như dự kiến trước đó. Tuy nhiên, dự báo lãi suất có thể tăng lên 5,6% vào cuối năm nếu tình hình kinh tế và lạm phát không được kiểm soát tốt hơn.

Đây là lần đầu tiên trong chiến dịch thắt chặt tiền tệ sau mười lần tăng liên tiếp, đẩy chi phí vay lên mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2007. Các nhà hoạch định chính sách cho biết việc duy trì mức ổn định cho phép họ đánh giá thêm thông tin và tác động của nó đối với chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý sẵn sàng điều chỉnh mục tiêu nếu xuất hiện rủi ro có thể ảnh hưởng đến mục tiêu của họ.

Fed fun target 2023

 

Dự báo cho năm nay cho thấy mức lãi suất dự kiến ​​cao hơn, đạt 5,6% so với dự báo ban đầu là 5,1% vào tháng Ba. Cũng đã có sự điều chỉnh tăng cho năm 2024 (4,6% so với 4,3%) và năm 2025 (3,4% so với 3,1%). Dự báo tăng trưởng GDP cho năm nay được điều chỉnh lên 1%, cao hơn so với mức 0,4% được ghi nhận vào tháng 3. Trong khi đó, tăng trưởng GDP cho cả năm 2024 (1,1% so với 1,2%) và năm 2025 (1,8% so với 1,9%) đã được điều chỉnh giảm.

Dự báo về lạm phát PCE trong năm nay ước tính ở mức 3,2%, thấp hơn so với dự báo trước đó là 3,3% vào tháng Ba.

Nguồn: Cục Dự trữ Liên bang.